Oddaja povzetkov

Na e-naslov biomolekularec2020@gmail.com pošljite povzetek, ki ni daljši od 350 besed (štejejo tudi naslov in imena avtorjev). Pogoj je, da je ste delo, ki ga želite predstaviti, opravili sami ali skupaj s sošolci, ki so soavtorji povzetka, ter da ste imeli pri delu mentorja, ki ga navedete na prijavnici. Rok za oddajo prispevkov smo podaljšali in je sedaj 31. julij 2020.

Ne pozabite, aktivni udeleženci se kot udeleženci prijavite tudi preko spletnega prijavnega obrazca do 30. junija 2020. Samo oddaja prispevka ne šteje kot prijava na dogodek. Preko spletnega obrazca se morajo registrirati vsi (so)avtorji prispevka, ki bodo na dogodku sodelovali.

Dobrodošli že objavljeni rezultati, pa tudi izsledki raziskav v začetnih stopnjah, sveže ideje za raziskovalno delo, primeri uspešnega povezovanja med področji ter karkoli zanimivega s področja biomolekularnih znanosti.


Povzetek naj vsebuje naslov(-e), ime(na) avtorja(-ev), ime predavatelja (podčrtaj avtorja, ki bo predstavil prispevek), ime mentorja (če gre za prispevek dijaka ali študenta), naziv šole/fakultete/inštituta/… in besedilo, ki kar najbolje razloži, s čim si se ukvarjal(a) in kakšne rezultate si dobil(a).

Primer:
Bionanomateriali na osnovi polipeptidov
Dominik Jankovič, Florijan Jalševac, Diana Fink
Srednja šola Črnomelj
Mentorji: Margareta Šavli (Srednja šola Črnomelj), Andrej Čufer (Srednja šola Črnomelj) in Helena Gradišar (Kemijski inštitut, Ljubljana)

Tukaj je še povezava do datoteke, ki jo lahko uporabite kot predlogo za izdelavo povzetka: klik! Besedilo v datoteki seveda ustrezno nadomestite – naslov, imena in priimki, šola ter sam povzetek.

Organizacijski odbor bo pregledal poslane povzetke in se odločil glede predstavitev. O izbranih prispevkih, ki bodo predstavljeni na Dnevu biomolekularnih znanosti, vas bomo obvestili po e-pošti. Če bo prispevkov več kot jih bo mogoče predstaviti, bomo tudi ostale prispevke objavili v zborniku povzetkov. Če bomo organizatorji presodili, da je delo primerno, ga bomo objavili.