Prijava

Možna sta dva tipa prijav in sicer kot:

  • pasivni udeleženci (brez predstavitve):
  • aktivni udeleženci (s predstavitvijo raziskovalnega dela): – prijava več ni možna
    • izpolnite prijavni obrazec (do 31. 7. 2020) in
    • oddate povzetek vaše predstavitve (do 31. 7. 2020)

Prijave za aktivne obiskovalke in obiskovalce smo sprejemali torej do 31. julija 2020, za pasivne pa do 16. septembra 2020. Prijave so potrebne, da organizatorji vemo, koliko približno nas bo; vedno se na eno prijavnico prijavi samo eden, ne kot skupina, saj potrebujemo vaša imena in od kod prihajate (s katere šole, fakultete, inštituta, …). Udeležba bo za vse seveda brezplačna.